SpotlightDeHellingGIF

 

De Helling

SpotlichtRGIF 

Spotlight (28-09-2021)

Corona update
Tijdens de persconferentie op 14 september hoorden we premier Rutte en minister de Jonge een en ander aan corona versoepelingen aankondigen. Vanaf 25 september vervalt de anderhalve meter richtlijn en ook de mondkapjesplicht verdwijnt. Daarnaast moeten we, om toegang te krijgen tot o.a. cafe’s, musea, theaters, bioscopen, een corona vaccinatiebewijs dan wel een negatieve coronatestuitslag kunnen laten zien. Deze verplichting geldt vooralsnog niet voor instellingen zoals De Helling. Bestuur en directie van De Helling volgen de richtlijnen van de overheid. Niet meer en niet minder. Dat betekent, dat vanaf 25 september bij De Helling de mondkapjes niet meer verplicht zijn. Ook de groepen kunnen weer op volle sterkte gebracht worden, want de anderhalve meter richtlijn vervalt. Uiteraard staat het iedereen vrij om in overleg met de betreffende groepscoördinatoren en daar waar mogelijk, de aangepaste groepsindelingen voort te zetten zoals ze nu zijn. De kantine blijft (helaas) voorlopig buiten dienst, want voor kantines geldt namelijk wel de vaccinatiebewijs / negatieve coronatestuitslag plicht. Het is niet te doen om dit in te voeren bij De Helling. 
Wij adviseren onverminderd om ondanks de versoepelingen nog wel alle coronavoorzorgsmaatregelen ter harte te nemen. Dus was je handen regelmatig, houdt zo mogelijk voldoende afstand tot elkaar en blijf thuis bij klachten zoals verkoudheid of koorts. Ook verzoeken wij een ieder die om hem of haar moverende redenen zich niet kan, mag of wil laten vaccineren, extra rekening te houden m.b.t de corona veiligheidsvoorschriften. Dit voor je eigen veiligheid en die van anderen. In November is er een volgende persconferentie en we wachten af wat de overheid dan te melden heeft. 

Start groepen en cursussen
Vanaf maandag 6 september zijn onze cursussen van start gegaan. Nagenoeg alle cursussen zijn volgeboekt, dus het was na al het lange wachten vanwege de corona loc downs een haast onwerkelijke gezellige drukte bij alle cursusgroepen. 

Vrije Inloop
Voor de Vrije Inloop deelnemers vervalt vanaf 25 september de regel om vooraf te “reserveren”. M.a.w.: je kunt weer komen wanneer je maar wil. Wel zijn er, vanwege onze cursussen, een aantal vaste momenten waarop de werkplaatsen niet beschikbaar zijn voor Vrije Inloop.
Grote houtwerkplaats niet beschikbaar voor vrije inloop op: 
Maandagochtenden van 09.00 – 12.30 uur vanwege cursus Houtbewerken gevorderden.
Donderdagmiddagen van 13.00 – 16.00 uur vanwege cursus Houtdraaien.
Ook zijn er incidenteel cursusmomenten op woensdagochtend en donderdagochtend. Overleg in die gevallen altijd even met de docent of je kunt werken. Als je niet teveel “herrie” maakt zal dat meestal geen probleem zijn.
Kleine houtwerkplaats niet beschikbaar voor vrije inloop op:
Dinsdagochtenden van 09.00 – 12.30 uur vanwege cursus en groep Glas in Lood
Donderdagmiddagen van 13.00 – 15.30 uur vanwege cursus Glasfusion.
Op maandagen moeten Vrije Inlopers rekening houden met de Glas in Lood en Glasfusion groepen, die op maandag in de kleine houtwerkplaats zitten.
Metaalwerkplaats / lasruimte niet beschikbaar voor Vrije Inloop op:
Woensdagen hele dag vanwege Lascursus.

Belangrijke data (onder voorbehoud)
- 6 september                          : Helling open en start cursussen 
- 22 december                          : Eindejaar schoonmaak dag         
- 23 december                          : kerstborrel (onder voorbehoud)
- 24 december t/m 9 januari     : Helling gesloten voor groepsactiviteiten en vrije inloop
- 10 januari                              : Helling open / start cursussen voorjaarstranche 2022