deHellingLogoZWKlein

SEW DE HELLING
PRIVACY VERKLARING

Versie: 18.3           

datum 5 juli 2018

1.Introductie

Deze privacyverklaring gaat over het gebruik van uw persoonsgegevens door Stichting Experimentele Werkplaats De Helling (SEW De Helling). Verder te noemen De Helling.
Deze verklaring geldt voor alle gevallen waarin uw persoonsgegevens door De Helling worden gebruikt. Naast deze algemene verklaring zijn er specifieke verklaringen. In deze specifieke verklaringen staat aanvullende informatie: bijvoorbeeld de redenen waarom wij uw gegevens gebruiken, hoe lang wij uw gegevens bewaren en of wij uw gegevens aan anderen verstrekken.

De Helling respecteert uw privacy en gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. De Helling houdt zich hierbij aan de privacywetgeving. De belangrijkste privacywet is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

2.Wie zijn wij

De Helling, gevestigd aan de Rozenstraat 49, 6814 ED  Arnhem, biedt cursisten, (groeps) deelnemers en leden de mogelijkheid vaardigheden aan te leren door diverse cursussen te organiseren; zijn werkplaatsen beschikbaar voor groepsactiviteiten of om vrij te werken. Daarnaast realiseert zij projecten voor non-profit instellingen en levert zij maatwerk met betrekking tot dagbesteding en activerend werk voor cliënten uit de WMO-trajecten.

De Helling is een werkplaatsvoorziening, een sociaal netwerk waar inwoners van Arnhem en omgeving elkaar ontmoeten, een hobby uitoefenen, cursussen kunnen volgen en actief participeren in en bijdragen aan de samenleving.

Om deze diensten zo goed mogelijk te kunnen realiseren, bewaren en gebruiken wij gegevens over u. 

3.Voor wie is deze privacyverklaring bedoeld

Deze privacyverklaring geldt voor iedereen die gebruik maakt van de diensten die De Helling biedt en iedereen die aangeeft de nieuwsbrief van De Helling te willen ontvangen.
Daarnaast is deze bedoeld voor degene waarvan De Helling diensten/goederen afneemt.

4.Uw gegevens

In dit hoofdstuk lees je welke gegevens wij van u hebben. In de privacywet worden dit persoonsgegevens genoemd. Dit zijn gegevens die direct over u gaan of naar u te herleiden zijn. 

Als wij informatie van u vragen geven wij aan of het geven van deze informatie verplicht (*) is.

Nieuwsbrief
Als u zich hebt aangemeld voor de nieuwsbrief van De Helling dan bewaren wij 
Voornaam, Achternaam en Emailadres.

Ledenadministratie
Als u wordt opgenomen in de ledenadministratie(cursist, groepsdeelnemer, vrije inloop) dan bewaren wij  Aanhef: Hr./Mw., Voornaam, Tussenvoegsel, Achternaam, Telefoonnummer, Emailadres, Straat en Nr., Postcode, Plaats, Geboortedatum, Opgave voor cursus/groep.

Crediteurenadministratie
Als De Helling van u een factuur ontvangt voor artikelen of diensten, die wij van u afnemen, dan worden uw NAW-gegevens (naam, adres, woonplaats) en factuurgegevens opgenomen in ons administratiesysteem.

Debiteurenadministratie
Als De Helling u een factuur stuurt, dan worden uw NAW-gegevens bij ons opgeslagen in ons facturering en -administratiesysteem.

Betaalgegevens 
Wij hebben informatie over u om de 

  • afgenomen diensten (cursus, deelnemer groep of vrije inloop, lid) in rekening te kunnen brengen. 
  • facturen te kunnen betalen van artikelen of diensten die wij voor De Helling van u afnemen. 

Beeldmateriaal
Van de activiteiten die bij De Helling plaatsvinden worden bij tijd en wijle foto's gemaakt. 

Bij uw aanmelding wordt uw toestemming voor bovenstaand gebruik gevraagd.

5.Hoe lang bewaren wij uw gegevens

Wij bewaren uw (betaal)gegevens zolang deze nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld. Daarnaast zijn er wettelijke bewaartermijnen. Als hoofdregel geldt dat wij de persoonsgegevens bewaren voor de duur dat iemand actief is binnen De Helling. Daarna bewaren wij deze gegevens conform de wettelijke bewaartermijn.

Voor de verzamelde gegevens van de nieuwsbrief gelden andere criteria. De aanmelding kunt u zelf ongedaan maken. Onder elke nieuwsbrief staat:  Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt u zich hier afmelden. 

6.Waarvoor gebruiken wij uw gegevens

U wilt een cursus volgen, deelnemen aan een groep, gebruik maken van de vrije inloop
Uw gegevens worden vastgelegd in ons  systeem (ledenadministratie) .

U wilt de nieuwsbrief ontvangen
Uw (beperkte) gegevens worden opgenomen in de verzendlijst. 

U levert artikelen of diensten aan De Helling
Uw NAW-gegevens (naam, adres, woonplaats) en factuurgegevens worden opgenomen in ons administratiesysteem.

Facturatie, betaling
Voor het opstellen en toesturen van een factuur gebruiken wij uw gegevens (ledenadministratie)

Voor het betalen van facturen voor afgenomen artikelen of diensten door De Helling

Beeldmateriaal
Van de activiteiten die bij De Helling plaatsvinden worden bij tijd en wijle foto's gemaakt. Dit beeldmateriaal wordt gebruikt voor onze social media kanalen, de website, flyer of brochure. 

7.Wie is verantwoordelijk voor het gebruik van mijn gegevens?

Het bestuur en de directeur van De Helling zijn de zogeheten verwerkingsverantwoordelijken. Zij beslissen welke persoonsgegevens worden gebruikt, voor welk doel en op welke manier. Zij zijn er verantwoordelijk voor dat uw persoonsgegevens in overeenstemming met de wet worden gebruikt. 
U kunt hen hierop aanspreken. 

8.Hoe beveiligen wij uw gegevens?

De Helling neemt passende, zowel technische als organisatorische, maatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens te beperken. Dit geldt voor uw gegevens in onze papieren én digitale administratie.  Wij zorgen dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

9.Met wie delen we uw gegevens

Uw gegevens worden met niemand gedeeld.

10.AVG-grondslag

Wij zullen alleen gegevens over u verzamelen en gebruiken op basis van de volgende AVG-grondslagen

  • uw toestemming
  • noodzakelijk voor het aangaan enuitvoeren van een overeenkomst

11.Zelf bepalen wat er gebeurt met u gegevens

Als uw gegevens niet kloppen, niet compleet zijn of niet (meer) ter zake doen, heeft u het recht om De Helling te vragen bepaalde persoonsgegevens van u te verwijderen. 
U kunt De Helling per mail vragen uw gegevens te mogen inzien. Indien wij onjuiste gegevens over u hebben kunt u, eveneens per mail, verzoeken deze te wijzigen of te corrigeren. 
Het e-mailadres van De Helling: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

12.Wijzigingen

Indien noodzakelijk/gewenst dan wijzigen wij deze privacyverklaring. Als wij dit doen zullen wij u hierover informeren. We bewaren de eerdere versies van onze privacyverklaring.

13.Vragen of klachten?

Wij proberen zo transparant en zorgvuldig mogelijk met uw gegevens om te gaan. Als u desondanks toch vragen of klachten heeft over het gebruik van uw gegevens, dan verzoeken wij u eerst met ons contact op te nemen. Je kunt je vraag of klacht richten aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Wij zullen ons best doen om uw vraag te beantwoorden of aan je klacht tegemoet te komen.

Als je het niet eens bent met ons antwoord, dan kunt u een klacht indienen bij De Autoriteit Persoonsgegevens

14.Contactgegevens

Onze contactgegevens zijn

SEW De Helling, Rozenstraat 49, 6814 ED  Arnhem
tel. 026 - 4420675
E-mail :  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.